Nyheder 12. januar 2019

Frigivelse af havnepulje 2018

by Sillerslev Posten

Orientering om Sillerslev Havn.

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune har på kommunalbestyrelsesmødet den 8. januar 2019 vedtaget frigivelse af restbeløb fra havnepulje 2018 samt finansiering af moleforlængelse og etablering af erhvervsareal i Sillerslev Havn,

Nedenfor citat af referat fra kommunalbestyrelsesmødet i uddrag:

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at rest havnepuljen for 2018 på 3.240.000 kr. frigives til medfinansiering af etablering af erhvervsareal ved Sillerslev havn og nedrivning af brænderiet – 1.694.500 kr.       moleforlængelse i Sillerslev – 274.000 kr., og reetablering af nordmole og etablering af molehoved ved Nykøbing havn – 1.271.500 kr.

Etablering af erhvervsareal ved Sillerslev havn:

Teknisk Drift har indhentet 4 tilbud på etablering af spuns og erhvervsarealet i Sillerslev, hvor Ivan Jakobsen har afgivet det laveste bud på ca. 2.794.500 kr. Der er endvidere søgt om tilskud fra FLAG’en på 850.000 kr. Den samlede økonomi på projektet forventes at se ud som følgende:

Udgifter:

–    Ivan Jakobsen – etablering af erhvervsareal                  2.294.500 kr.

–    Skønnet udgifter til etablering af vej, belysning mm.         500.000 kr.

–    I alt.                                                                           2.794.500 kr.

Finansiering:

–    Havnepuljen 2017                                                          250.000 kr.

–    Tilskud fra FLAG’en                                                       850.000 kr.

–    Havnepuljen 2018                                                       1.694.500 kr.

–    I alt.                                                                          2.794.500 kr.

Beløbet på 1.694.500 kr. fra havnepuljen for 2018 søges derfor frigivet så anlægsarbejdet kan begynde så snart sag omkring brænderiet er afgjort.

Forlængelse af molen ved Sillerslev havn:

Der er indhentet tilbud om en moleforlængelse på 35 m for at sikre, at havneindløbet i Sillerslev havn ikke så ofte sander til. Det bedste bud er på 550.000 kr. og der er i 2015 afsat 200.000 kr. til moleforlængelsen, og der er en rest på 76.000 kr. fra moleforlængelse på Ejerslev Havn. Rest beløbet 274.000 kr. søges frigivet fra havnepuljen for 2018.

Hele referatet kan læses på følgende link