Nyheder 5. februar 2019

Sillerslevhus, orientering

by Sillerslev Posten

Fiskernes hus, som nu hedder Sillerslevhus fik en omtumlet start,
hvorefter bygningen blev overdraget til Morsø kommune.

I efteråret 2018 blev Sillerslev hus så sat på plads og færdigbygget,
som i historien med Askepot blev der kappet, ikke en hæl og en tå, men
toppen af taget måtte af for at tilpasse højden til lokalplanen.
Status på nuværende tidspunkt er at der ikke er tilsluttet vand og
kloak, der mangler noget gulvbelægning og diverse indretning.

Anvendelsen er nytænkt, Sillerslevhus kan bl.a. bruges til undervisning
i natur og teknik og madkundskab, og det kan blive en god base for outdoor aktiviteter i området.

Skoler og SFO har vist interesse for at bruge huset til undervisning i
samarbejde med naturvejlederen, til madpakkehus ved udflugter og som
base ved forskellige udendørs aktiviteter. Her er rig mulighed for at fange insekter, fisk og krabber, undersøge tang og mikro fauna.

Sillerslevhus bliver ikke offentligt tilgængeligt, huset vil være låst når
der ikke er brugere tilstede.

På sigt kan der blive aktiviteter for turister, f.eks. i form af guidede ture med naturvejlederen eller Skaldyrcentrets formidling i samarbejde med Morsø Turistkontor.

Konkret, er der nedsat et brugerråd (følgegruppe) bestående af
repræsentanter for Sydmors skole og børnehus, Ørding friskole, Assels
Sillerslev Beboerforening, Vinterbaderne, Naturvejleder Jørgen F.
Rasmussen og Morsø Turistkontor.
På brugerrådets første møde blev der tillige nedsat en arbejdsgruppe,
som fik til opgave at udforme husregler og koordinere brugerne ønsker
til inventar, undervisningsmaterialer og indretning.

Assels Sillerslev Beboerforening har påtaget sig at søge midler hjem,
der er bl.a. ønske om en “grejbank” til undervisningsbrug, hvis det
lykkes skal der udformes samarbejdsaftaler med brugerne, således at
brugerne påtager sig det fulde ansvar for udstyret.

Det er besluttet brugerne har ansvar for driften og dermed også
oprydning, rengøring og at holde tingene intakte i huset, brugerne kan
booke huset via en fælles bookingkalender, som samtidig fungerer som
log-bog over hvem der har brugt huset.

Skaldyrscentret vil gerne bygge det store akvarie op med indhold, i den
forbindelse efterlyses en eller flere personer, som vil passe akvariet.

Området omkring Sillerslevhus skal ryddes op i løbet af foråret,
omklædningshytterne bliver repareret, og Morsø kommune har lovet at
lægge handicaprampen på plads og etablere en ny udendørsbruser.

Kilde: Assels Sillerslev Beboerforening