Nyheder 5. december 2019

Støtte fra Nordea-fonden til Assels-Sillerslev beboerforening

by Sillerslev Posten

Assels Sillerslev beboerforening har modtaget en god adventsgave, da Nordea-fonden har bevilget 30.000,- kr. i støtte til oprettelse af en grejbank i Sillerslevhus – en naturbase ved fjorden.

”Vi er meget glade for , at Nordea-fonden har fundet vores projekt egnet til støtte fra fonden. Vi er nu nået så langt med finansieringen af projektet, at vi kan gå i gang med etablering af grejbanken straks efter nytår.” siger Kjeld Bak formand for beboerforeningen.

Morsø kommune overtog i 2018 det halvfærdige Sillerslevhus med den store opgave, at gøre huset færdig og finde nye anvendelsesmuligheder. I første omgang skal det bruges af skolerne  og institutionerne i området, samt give varme og læ til vinterbaderne. Senere kan der måske findes muligheder for at turister og andre kan bruge huset.

”Projektet skal give børn et nyt læringsmiljø, hvor de ved selvsyn kan udforske naturen i og omkring Limfjorden, og derved få større forståelse af faunaen og dyrelivet i deres lokalområde.”

I øjeblikket arbejdes der på at gøre vådområdet ved Sillerslev kær færdig. Det vil helt sikkert blive et storartet naturområde, når det lavbundede område bliver oversvømmet.

”Det er nærliggende, at dette område vil blive en naturoplevelse. Naturbasen skal således være et oplevelses- og virkested for især områdets børn i at bruge områdets stedbundne resurser”,

Flere børn, unge og voksne søger oplevelser i det fri – ud under åben himmel. Der er en stigende interesse for den nære natur, lige der hvor man bor eller dagligt opholder sig. Derfor zoomer Nordea-fonden ind på projekter, der sender flere ud i det fri.

”Det var derfor nærliggende at søge Nordea-fonden om støtte til dette projekt, som vi forventer vil blive brugt flittigt af skoler og andre på hele Sydmors.”  slutter Kjeld Bak

Kilde: Pressemeddelelse fra Assels-Sillerslev beboerforening