Nyheder 16. maj 2020

Fremtids- og udviklingsplan 2020

by Sillerslev Posten

Assels-Sillerslev beboerforening’s bestyrelse har i samarbejde med områdets borgere arbejdet på en fremtids- og udviklingsplan for området.

Beboerforeningen er repræsenteret i forskellige følgegrupper hos Morsø kommune. Ved et møde i efteråret 2019 blev vi opfordret til at komme med ideer og ønsker til udvikling af området. Det blev startskuddet til at sætte den proces i gang, der nu er mundet ud i vores fælles fremtids- og udviklingsplan.

Fremtids- og udviklingsplan 2020 er udarbejdet på baggrund af de ønsker og forslag der fremkom på debat- og borgermødet i februar måned, justeret i henhold til efterfølgende debat- og ønsker på årets generalforsamling i marts måned.

Der er kommet rigtig mange gode og spændende ønsker, og hvor mange af dem, der kan realiseres, vil langt hen ad vejen være et spørgsmål om lokalt engagement og økonomi.

Som situationen er lige nu med forsamlingsforbud er meget sat på pause, men planen bliver nu offentliggjort og sendt til politikerne og forvaltninger i Morsø kommune.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en tak til alle beboere, der har deltaget i arbejdet med at få skabt en samlet plan for området, det er altid vigtigt for bestyrelsen, at alt foregår i en demokratisk proces, hvor borgernes ønsker kommer til udtryk.

Assels-Sillerslev Fremtids- og udviklingsplan 2020 ligger, som PDF dokument på følgende link

Kilde: Assels-Sillerslev beboerforening