Nyheder 12. juni 2020

Asfaltpulje 2020

by Sillerslev Posten

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune har den 2.6.2020 vedtaget, at der meddeles og frigives en anlægsstillægsbevilling til asfaltarbejder på 25 mio. kr.

Gl. Færgevej i Sillerslev var tilsyneladende ikke med på listen over asfaltarbejder, og da strækningen fra Kulturkøbmanden til den nye asfalt ved Sillerslev fyr er i særdeles dårlig stand, kunne man fristes til at tro det var en forglemmelse.

Kjeld Bak, Assels Sillerslev Beboerforening har i den forbindelse rettet henvendelse til Meiner Nørgaard, Udvalget for Teknik og Miljø, for at få afklaret hvorfor Gl Færgevej ikke er med i puljen efter Sillerslev Nord er taget ud af spildevandsplanen.

Ifølge Meiner Nørgaard er det korrekt, at området er taget ud af spildevandsplanen, men det betyder kun at ingen i området tvinges på offentlig kloak. De husstande der ikke har orden i afløbsforholdene for spildevand skal have lavet en anden løsning, det kan f.eks. være individuelle nedsivningsanlæg eller fælles nedsivning. Der skal i den forbindelse findes rør i vejen og etableres nye rør i vejen, det medfører gravearbejder, der kommer til at ødelægge vejen igen.

Det næste er, at det ikke varer så længe før man skal i gang med en landsbyfornyelsesplan for Sillerslev, i den proces kan der opstå mange gode ideer, måske også ideer der får indflydelse på vejstrækningen igennem byen..

Der skal styr på kloakeringsforholdene i området og strækningen er ikke glemt i forhold til et nyt asfalt slidlag.

Kilde: Kjeld Bak, Assels Sillerslev Beboerforening