Nyheder 19. januar 2021

Anlægsarbejder på Sillerslev havn

by Sillerslev Posten

Med forbehold for vejrlig, der kan forsinke igangsætningen er der lagt en plan for igangsætning og færdiggørelse af anlægsarbejderne på Sillerslev Havn.

Landindvindingen (opfyldning) øst for marinaen er planlagt til igangsætning ca. 1. februar. Dog tager man forbehold for storm og højvande, idet det første der skal laves er inddæmningen, som er kystsikringen omkring det nye området. Inddæmningen bliver konstrueret med fibertex og sten. Fra vandsiden vil der blive en skråning med sten i lighed med den nuværende afgrænsning. Når inddæmningen er færdig bliver der fyldt op med grus fra landsiden, det vil sige der bliver en del kørsel med lastbiler i en periode. K.E. Andersen er entreprenør på ovenstående.

Man ved ikke helt hvornår der kan startes på de arbejder der skal laves omkring vestmolen. Der er bestilt produktionsplads til stålspuns med forventet levering i sidste halvdel af februar, først når leveringstidspunkt er endeligt bekræftet kan man regne ud hvornår man skal i gang med nedbrydning, det er planen at arbejdet skal udføres i en sammenhæng. Per Aarslev, der har entreprisen benytter en underentreprenør fra Sønderjylland. Brænderibygningen, de resterende træbroer og det nuværende hegn skal rives ned. Derefter bliver sat stålspuns indefra og udad fra det punkt, hvor man sluttede sidst, helt ud og rundt om stenkisten på vestsiden af indsejlingen.

Der bliver sat nyt plankeværk op mellem den nye tilkørselsvej og stranden, hegnet bliver lavet tilsvarende det nuværende hegn.

Se projektbeskrivelsen her

Begge entrepriser forventes, at være lavet færdig i løbet af juni 2021.

Kilde: Morsø kommune