Nyheder 17. januar 2021

Sillerslev havn, udvikling

by Sillerslev Posten

Kommunalbestyrelsen, Morsø kommune har på møde den 5. januar 2021 vedtaget det planlagte havneprojektet ved vestkajen af Sillerslev havn.

Mødet blev afholdt digitalt, nogle af politikerne gav projektet et par ord med på vejen. (Der ligger en video af mødet på mors.dk punkt 2. Sillerslev havn starter ca. 15 minutter inde i videoen) Uddrag af debatten: Ansgar Nygaard: Det er rigtig fint der kommer til at ske noget nede på havnen. Der skal også fyldes op til venstre for cafeteriet, hvor der bliver lavet plads til bådtrailere og campingbusser. Meinar Nørgaard: Det er dejligt at modtage knap 1 million i tilskud, det gør kun sagen bedre, projektet er i forhold til 2017 udvidet så hele vestmolen bliver spunset. Det er også udvikling indenfor turismefremstød, hvor der er et udviklingspotentiale i Sillerslev, samtidig med det også er udvikling af et erhverv der er på havnen. Sillerslev er den eneste havn uden for Nykøbing med fiskerierhverv. Når det hele kobles sammen med landvindingen ved østmolen, så begynder man at kunne ane, at nu sker der noget, turisme og erhverv skal gå hånd i hånd. Der kommer til at ske mere på Sillerslev Havn og det er jeg glad for. Ellen Phillipsen Dahl: Sillerslev havn er bare et godt projekt der kan bygges videre på, og som har været på tegnebrættet i et godt stykke tid. Turister vil gerne have en aktiv havn med erhverv, men også det rekreative som findes på Sillerslev Havn. Jette Jepsen: Turisme og erhverv nævnes mange gange, men i bund og grund handler det også om vores bosætning på Mors, at den perle der er på Sillerslev også løfter sig og bliver attraktiv for morsingboerne og dermed for bosætningen.

Projektet har været længe undervejs og har været behandlet på flere kommunalbestyrelsesmøder:

Den 6. marts 2018 under punkt 14 frigav Kommunalbestyrelsen 250.000 kr. fra havnepuljen for 2017 til en opstart af projektet, der omhandler en udskiftning af de sidste træbroer på Vestkajen i Sillerslev Havn med en stålspuns med en befæstet kajbelægning bagved. Endvidere at etablere et nyt erhvervsareal med byggefelt bag ved kajbelægningen. Projektet forudsætter en nedrivning af det tidligere whiskybrænderi på Vestkajen.

Den 8. januar 2019 under punkt 4 blev der frigivet yderligere 1.694.500 kr. fra havnepuljen for 2018.

Der er søgt om støtte til projektet hos den Europæiske Fiskerifond EHFF, der administreres af Fiskeristyrelsen. Fonden meddelte den 13. januar 2020 et tilsagn om støtte på 992.610 kr.

Den 5. januar 2021 under punkt 2 blev der frigives 150.000 kr. fra havnepuljen for 2019 til finansiering af den resterende del.

Projektet er blevet opdateret og genudbudt med licitation den 27. november 2020. Den samlede udgift beløber sig til 3.087.110,00, som finansieres jf. ovenstående, for dette beløb skal følgende arbejder udføres:

  • En havneentreprise, der i forhold til udbuddet i 2017 er udvidet til også at omhandle en nedrivning af den eksisterende læskærm,
  • Etablering af en asfalteret adgangsvej vest for den eksisterende kajbelægning ud til det nye byggefelt.
  • Oprindeligt skulle den nye stålspuns føres frem til den skråtstillede stenkiste, der danner vestsiden af indsejlingen til havnen. Træspunsen omkring stenkisten er nu i så dårlig stand, at der er medtaget en fornyelse med en stålspuns i havneudbuddet.
  • Opførelsen af en ny læskærm langs vestsiden af den kommende adgangsvej samt vest- og sydsiden af det kommende byggefelt (oplyst som en tømmerentreprise)
  • Belysning på vestkajen
  • Afdækning med knust asfalt på det nye erhvervsareal.

Link: Referat af mødet den 5.1.2021.