Nyheder 11. februar 2021

Anlægsarbejde Sillerslev havn, vest

by Sillerslev Posten

Der er gang i de store maskiner på Sillerslev havn. Langs med vestmolen er plankeværket taget ned, der lægges elkabler og graves til den store guldmedalje.

Mange runder havnen for at følge med i arbejdet, flere har nævnt, at det er lidt svært at gennemskue hvad der sker.

På nedenstående situationsplan er den adgangsvej og det byggefelt man er ved at etablere markeret med sort. Den gule streg er det nye plankeværk, der bliver sat op som adskillelse mellem erhvervshavnen og stranden. Sillerslevhus anes øverst til venstre.

Kilde: Morsø kommune