Begivenheder, Nyheder 9. april 2021

Generalforsamling i beboerforeningen

by Sillerslev Posten

Indkaldelse til generalforsamling

Assels Sillerslev Beboerforening afholder generalforsamling,
tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00 ved Borgerhuset i Øster Assels.

Bemærk: Af hensyn til Covid-19 og reglerne om forsamlingsforbud bliver generalforsamlingen sandsynligvis afholdt udendørs – Husk det varme tøj ! 

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Forslag om foreningens fremtidige arbejde.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

  • På Valg:
  • Kjeld Bak (modtager ikke genvalg)
  • Lise Garp (modtager ikke genvalg)
  • Enne Kastrup (modtager genvalg)

7. Valg af revisor og suppleant.

  • På valg som revisor: Lene Sloth (modtager genvalg)
  • På valg som revisorsuppleant: Poul Riisgaard

8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 8 dage før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Assels-Sillerslev Beboerforening

Leave a comment

*

*