Nyheder 23. april 2021

Sillerslev Havn, opdatering

by Sillerslev Posten

Sillerslevposten har været på rundvisning med Niels Pedersen og Torben Skovgård Nielsen fra Teknisk Drift, Morsø kommune.


Det nye område øst for lystbådehavnen er så godt som færdig.

Autocamperne får ny placering på første parket til fjorden.
Autocamperpladserne bliver afmærket, dels for at sikre en hensigtsmæssigt autocamperparkering med behørig brandafstand. men også for at markere det område der er reserveret til autocampere. Der er planlagt 8 pladser med mulighed for strøm, de nye strømstanderne forventes leveret midt i maj måned.

Det står ikke helt klart hvor meget belysning der er behov for. I første omgang bliver der placeret nogle skottlamper på bagsiden af plankeværket ind mod molen.

Byggefelt B9 er en del af det nye areal jf. lokalplan 23.7 for Sillerslev Havn, Morsø kommune vil opføre en bygning til brug for havnens remedier (traktor m.m.) på den første del af byggefeltet set fra landsiden.

Den store bunke sten er midlertidig placeret på det areal, der skal benyttes til parkering af bådtrailere. De mange sten, som blev tilovers i Sillerslev skal anvendes til kystsikring ved Ejerslev havn. Indtil stenbunken er fjernet bliver bådtrailerne anvist parkering på en del af byggefeltet.

Kystrutens sti mellem havne- og strandområdet mod øst har længe været en udfordring. Der bliver nu lavet en mere brugervenlig adgang til glæde for bl.a. vandringsfolk og kajakroere. Kystrutens skilte kommer selvfølgelig også på plads.

Det nye areal er belagt med stabilgrus. Når den tunge kørsel med gravemaskiner osv. er overstået vil pladsen blive belagt med perlesten.

Mastekranen bliver flyttet over til kajen ved lystbådehavnen med placering ca. ved olietanken.

 

Arbejdet med vestmolen og erhvervsbyggefeltet forløber tilsyneladende planmæssigt

Der er etableret kystsikring med sten mellem standen og byggefelt B7, der kommer plankeværk ved toppen af stensætningen som adskillelse mellem erhvervsområdet og stranden.
Der bliver også lavet plankeværk langs adgangsvej til byggefeltet, på dette plankeværk bliver der integrerede siddepladser, der skal jo være plads til hyggen.

Adgangsvejen bliver asfalteret og den nye spunsede mole bliver støbt i beton.

Ifølge kontrakten skal arbejdsopgaverne være udført senest 1. juni.

Der er taget politisk beslutning om at bygge en ny servicebygning med plads til cafe/restaurant i byggefelt B3, projektet er i planlægningsfasen.

Sillerslevposten ser det som en igangværende proces med muligheder.
Rom blev heller ikke bygget på en dag.

Sillerslev havn, landindvinding øst for lystbådehavnen
sillerslev-havn-vestmole-byggefelt
Sillerslev havn, udvidelse af vestmolen og etablering af erhvervsmæssigt byggefelt.