Nyheder 1. juli 2021

Indvielse af ny landvinding og nyt erhvervsareal på Sillerslev Havn

by Sillerslev Posten

Formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Meiner Nørgaard indvier officielt det nye havneafsnit på Sillerslev Havn torsdag den 8. juli kl. 15.00. Indvielsen foregår ved det nye erhvervsareal på Sillerslev Havn.

Efterfølgende inviterer Morsø Kommune de fremmødte på en pølse med en øl eller vand.

Alle er velkomne

Landvinding øst for Østmolen

Arbejdet med at etablere det nye landareal gik i gang sidst i januar måned. Beboerne i og omkring Sillerslev kan bevidne, at der er kørt rigtig mange læs sten, sand og grus til havnen.

Det nye areal på ca. 3.000 m2 er hævet i forhold til resten af havnen, Morsø kommunes har valgt at klimasikre området mod fremtidens højvande. Ved længere tids vestenvind kan vandstanden stige betragteligt i denne del af fjorden.

Det nye område har fået et par kælenavne inspireret af den højere beliggenhed, nogen siger “øen”, andre siger “reposen”

Der er blevet plads til 8 nye autocamperpladser med panoramaudsigt over Limfjorden.

Pladsen har fået nye bord/bænkesæt, som er både tunge og holdbare. De er fremstillet af azobé træ og galvaniseret stål. Bordplankerne er genbrugstræ af gammelt havnetømmer, der er skåret op til bordplanker, det er derfor man kan genfinde nogle af de gamle boltehuller i bordplankerne. Azobé, som også kaldes “jerntræ” har været brugt til havnebyggerier igennem mange år, det er glædeligt at træet der oprindeligt kommer fra Vestafrika bliver genbrugt.

Godt 600 m2 er reserveret til et ny byggefelt.

Der er også blevet plads til lystsejlernes bådvogne og stativer, som midlertidigt har fået selskab af en masse sten, der skal genbruges til kystsikring ved Ejerslev Havn.

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 1,5 mio. kr. til projektet.

Nyt erhvervsareal

Det store projekt blev igangsat i februar/marts måned.

Der er ført stålspuns hele vejen langs Vestkajen og rundt om stenkisten, kajen er blevet betonstøbt for at gøre den mere velegnet til arbejdskørsel. Bag det nye kajareal er der etableret et nyt byggefelt, som er kystsikret med en skråning af natursten. Ifølge Morsø kommune er byggefeltet allerede lejet ud til lineopdrætterne Wittrup Seafood A/S.

Der er lavet en ny asfalt kørevej mellem havneområdet og byggefeltet.

Plankeværket, der skal give læ og adskille strand og erhvervsareal når ikke at blive færdig inden indvielsen, men stolperne er sat.

Morsø Kommune har bevilliget 2.094.500,- kr. til projektet, og har fået tilsagn om 992.610,00 kr. i støtte fra den europæiske fiskerifond EHFF.

For begge projekter er hele beløbet brugt på entreprenørydelser. Morsø Kommunes egne medarbejdere har stået for projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn, så der er ikke anvendt penge på eksterne konsulenter.

Lokalplan 23.7 for Sillerslev Havn, der blev vedtaget i marts 2017 beskriver rammerne for udvikling og udvidelse af Sillerslev Havn..

De nye bord/bænksæt fremstillet af galvaniseret stål og genbrugt azobé træ er placeret på autocamperpladsen.