Nyheder 21. januar 2022

Landsbyfornyelse i Sillerslev

by Sillerslev Posten

Landsbyfornyelsen i Sillerslev er skudt i gang.

Assels Sillerslev Beboerforening v/ Jenny Larsen og Niels Åge Pedersen har deltaget i det første møde med Morsø kommune v/ Landskabsarkitekt Lauritz Rask.

Mødets dagsorden var gensidig information, LR havde en masse spørgsmål om lokale forhold, som JL og NÅP besvarede efter bedste evne, dialogen på dette møde indgår i den kommende proces.

I løbet af de kommende måneder, frem til sommerferien, bliver der udarbejdet et spørgeskema, som tilsendes Sillerslevs beboere via E-boks.

Der bliver arrangeret 4 borgermødet. De første møder er tiltænkt orientering og inspiration i form af f.eks. foredrag. De næste møder bliver i form af workshops, hvor beboerne får lejlighed til at fremkomme med ønsker og ideer.

LR forventer at have et program for byfornyelsen klar inden sommerferien, programmet skal derefter godkendes af kommunalbestyrelsen for at få finansieringen på plads.

Hele processen med byfornyelsen forventes at tage omkring 5 år fra opstartsdato til afslutning.

Assels Sillerslev Beboerforening ser frem til samarbejdet omkring Sillerslev Landsbyfornyelse, og vil løbende informere om projektets status.

Kilde: Assels Sillerslev Beboerforening