Nyheder 9. februar 2022

Sillerslev havn, ny servicebygning

by Sillerslev Posten

Der indkaldes til informationsmøde for beboerne i Sillerslev og Sønderby via e-boks. så hold øje med digital post fra Morsø kommune omkring den 21. februar.

Projektering af den ny servicebygning på Sillerslev havn er under udarbejdelse.

Der har netop været afholdt møde med deltagelse af Morsø kommune, Assels Sillerslev Beboerforening, Sillerslev Super Sociale Svømmere (vinterbaderne) og Sillerslev bådelaug. 

Mødet startede med en grundig beskrivelse af processen, derefter blev de første skitse- og planforslag gennemgået og drøftet.

Oplægget er en træbygning på 8×45 meter, som placeres ved siden af Sillerslevhus, derved udnyttes hele byggefelt B3.  Inden spaden kan sættes i jorden skal der styr på “papirarbejde” i forhold til lokalplan og lovgivning, det kan tage tid, men det er glædeligt at  finansieringen er så langt at projekteringen er sat i gang.

Landsbyfornyelse i Sillerslev

Som opstart til landsbyfornyelsen i Sillerslev bliver der arrangeret informationsmøder, her vil Morsø kommune bl.a. fortælle om den kommende servicebygning på Sillerslev havn.