Nyheder 30. marts 2022

Sillerslev Landsbyfornyelse, historien

by Sillerslev Posten

Godt 30 deltagere var mødt op hos Kulturkøbmanden i Sillerslev for at høre det første oplæg til landsbyfornyelsesprojektet v/ museumsdirektør Anders Have Espersen, Museum Mors.

For at planlægge fremtiden må vi vide hvor vi står og hvor vi kommer fra.

Hvordan kan man bruge kulturarven og historien i landsbyfornyelsen ?

Ved at kende lokalhistorien og kulturarven, den materielle (det man kan røre ved) og den immaterielle (historierne og det der har været) kan man overveje mulighederne for at sætte kulturarven i spil.

Anders Have gennemgik eksempler på Sillerslev’s kulturarv.

Brugsforeningen: Borgerne købte og overtog Hans Rytter’s købmandsbutik og omdannede butikken til Brugsforening. De første år kunne kunderne kvit og frit stoppe piben eller få en cigar, det fik ikke-rygerne sat en stopper for, frem til 1947 måtte der ikke sælges spiritus. Brugsforeningen blev lukket i 1978, hvorefter den igen blev købmandsbutik. I dag huser bygningen Kulturkøbmanden.

På modsatte hjørne lå Sillerslev Bageri, der blev starter af bager E. Christensen, bageribygningen blev senere benyttet til beboelse, huset blev revet ned i februar 2020, i den forbindelse blev haven omdannet til en grus parkeringsplads. Man kan ikke se der har ligget et bageri, hvor er minderne blevet af.

Sillerslev Gamle Skole: Der blev etableret skole i Sillerslev omkring 1850, der har været 2 skoler i Sillerslev. Skolen på Havnevej blev nedlagt i 1960. Skolen er nok Sillerslevs mest bevaringsværdige bygninger.

Forsamlingshuset fra 1915 har været rammen om bryllupper, fastelavnsfester, dilletant, og meget mere, forsamlingshuset lukkede og bygningen blev revet ned i september 2019.

Bådebyggerne: Magnus Dam Nielsen var en af Sillerslevs bådebyggere, han byggede også hustandsvindmøller.

Fiskerne: Ved en folketælling i 1930 havde Sillerslev 384 indbyggere, hvoraf 45 mænd oplyste at de havde fiskeri som hovederhverv. Fiskeriforeningen kæmpede i mange år for at få etableret en havn, først med “Romerdam projektet”, der blev skrinlagt af myndighederne.

Havneliv: Sillerslev Fiskerihavn blev grundlagt omkring 1960 med vestmolen, i 70’erne blev havnen udbygget med østmolen og lystbådehavnen.

Færgefarten: Overfarten Sillerslevøre-Nymølle stammer fra 1500 tallet, hvor færgen tilhørte Spøttrup Borg. Fra 1879 til 1959 blev færgen drevet af private, Færgegården opført først i 1800-tallet hørte med til erhvervet. Færgen var dels en fragtrute, hvor man roede sten fra Nymølle Teglværk til Mors. I slutningen af 1800 tallet lå der et pakhus v. Sillerslevøre.

Fodbold: Sillerslev Fodbold vandt Morsø stævnet i 1947. Den første fodboldbane blev doneret af fyrpasser Lund. Senere kom fodboldbanen ved siden af skolen på Havnevej.

Sommerhuskvarteret: Sommerhusgrundene blev udstykket fra de omkringliggende gårde, vejene fik navne efter gårdejerne.

Afslutningsvis fortalte Anders Have, at museet gerne vil hjælpe med at finde oplysninger om historien bag bygninger, vejnavne og personer i Sillerslev, Sønderby og Sillerslevøre til brug for landsbyfornyelsesprojektet.