Nyheder 5. marts 2022

Sillerslev landsbyfornyelse

by Sillerslev Posten

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune har besluttet at gennemføre landsbyfornyelse i Sillerslev. Der er afsat 2.5 mio kr. til nyanlæg i området Sillerslev, Sønderby og Sillerslevøre.

De lokale borgerne skal inddrages aktivt i beslutningen om hvilke formål der støttes og hvordan det skal gennemføres.

Morsø kommune har derfor den 22, februrar sendt brev i E-boks til områdets borgere. Brevet indeholder en kort orientering, datoer for orienteringsmøder og workshops samt link til et spørgeskema der kan udfyldes online.

Sillerslevposten har spurgt Landskabsarkitekt Lauritz Rask, Morsø kommune om der er nogle fordele ved at udfylde spørgeskemaet, Laurtiz Rask forklarer det således:

Spørgeskemaet er en rigtig god måde at deltage i byfornyelsen på fra sofaen. Der er flere der henvender sig og siger at de ikke har tid eller mulighed for at komme til møderne og for dem er spørgeskemaet særligt relevant.

Ellers vil jeg sige at spørgeskemaet giver en rigtig god fornemmelse af stedet – hvad kunne være mere vigtigt når der skal planlægges og prioriteres? Hvis man gerne vil have indflydelse/høres/sige sin mening så er spørgeskemaet godt. Det er heller ikke alle der kommer med deres holdninger til offentlige møder eller workshops. På den her måde bliver alle hørt og de har tiden til at forklare sig. På et borgermøde/workshop bliver man hurtigt en del af mængden og mange tænker at de ikke vil fylde noget med deres private tanker / andre ved sikkert bedre osv.

Frist for besvarelse af spørgeskema er fredag, den 18. marts kl. 00.00.

Orienteringsmøder og Workshops

Der bliver afholdt 4 orienteringsmøder med hvert sit emne:

  • Historien v. museumsdirektør Anders Have
  • Naturen v. biolog Jacob Bruun
  • Havnen v. projektleder Torben Skovgaard Nielsen og arkitekt Bjarke Sørensen
  • Landsbyfornyelse v. landskabsarkitekt Lauritz Rask og Assels-Sillerslev Beboerforening

Derefter afholdes 4 workshops med fællesspisning i perioden sidst i april til første halvdel af maj.

Tilmelding er nødvendig til alle møder og workshops, tid og sted fremgår af tilsendt brev.

Tilmelding kan ske ved udfyldelse af spørgeskemaet, eller ved henvendelse til Lauritz Rask, Morsø kommune på telefon eller e-mail.

Inden sommerferien skal der foreligge et program for landsbyfornyelsen.

Programmet skal herefter godkendes af kommunalbestyrelsen.

Erfaringen er, at byfornyelsesprojekter tager ca. 5 år fra tidspunkt for godkendelse til færdiggørelse.