Nyheder 5. april 2022

Sillerslev landsbyfornyelse, havnen

by Sillerslev Posten

Der var nærmest fuldt hus i Kulturkøbmanden, Sillerslev her til aften ved det tredje oplæg til landsbyfornyelsesprojektet v/ projektleder Torben Skovgaard Nielsen og arkitekt Bjarke Sørensen, Morsø kommune.

Torben Skovgaard Nielsen gennemgik hovedelementer og udfordringer i den gældende lokalplan 23.7, der blev vedtaget i 2017. Link til lokalplanen

Der er bl.a.udfordringer med strandbeskyttelseslinjen og søterritoriet, der er et sæt spilleregler der skal overholdes i forhold til Kystdirektoratet, derfor er det ikke alle elementer i lokalplanen der kan realiseres.

Der hvor vand møder land ved daglig vandstand ligger matrikelskellet, alt på vandsiden er søterritoriet, og der er Morsø kommune ikke den øverste myndighed, landvindingsarealer hører derfor under Kystdirektoratet.

For havne foreligger der en ”dispensationspakke” som omfatter de normalt forekommende ting på en havn. Opstilling af shelter er reguleret i naturbeskyttelsesloven.

Bjarke Sørensen beskrev det igangværende projekt for en ny servicebygning på byggefelt B3. Byggefeltet måler 8×45 meter, men indeholder allerede Sillerslevhus hvilket begrænser råderummet.

Det er nødvendigt med nogle dispensationer i forhold til lokalplanen, hvor koten (1,74j f.eks. er sat for lavt i forhold til anbefalet klimasikret kote 2,20. Planafdelingen i Morsø kommunes har givet OK, næste step er nabohøring og screening i Kystdirektoratet.

Servicebygningen skal indeholde faciliteter til en restaurant, toiletter og sauna med omklædningsrum og bruser.

Det er vigtigt at restaurantdelen indrettes og får en størrelse som muliggør en bæredygtig drift, udgangspunktet er 50 pladser inde + 50 pladser ude.

Derudover er det vigtigt at bygningen kan noget i forhold til beliggenheden ved stranden, se eventuelt Brohuset i Sundby havn for inspiration til materialevalg og klimasikring med kampesten foran bygningen.

Servicebygningen er budgetteret til 5 millioner, Morsø kommune har bevilliget de 2,5 mio fra anlægspuljen, FLAG har givet tilsagn om støtte på 1,5 mio, Torben Skovgaard arbejder videre med finansieringen,

Mødet blev afsluttet med en del spørgsmål og debat.