Nyheder 28. april 2022

Sillerslev landsbyfornyelse, workshop 2

by Sillerslev Posten

Kulturkøbmanden lagde lokaler til den 2. workshop i går aftes.

Lauritz Rask gennemgik nogle af de udfordringer og styrker der blev nævnt på den første workshop.

  • Udfordringer: Offentlig transport – Adgang til naturen – Mere liv og lys på havnen – Gode madoplevelser – Trafik og tung transport på havnevej
  • Styrker: Havnen – Fjorden – Badestranden – Miljø med fiskerbåde og lystsejlere – Naturen – Roen – Turister – Foreningsliv.
  • Vision for området: Lauritz fremlagde en vision, der bygger på input fra spørgeskemaer og den første workshop, den gav som planlagt anledning til debat.

“Sillerslev er et dejligt sted at bo og besøge. Der er altid liv på havnen med masser af aktiviteter og mulighed for at mødes på kryds og tværs. Her kan man opleve erhvervshavnen i drift og lystbådene der kommer fra og til.

Naturen er overalt og der er rig mulighed for at nyde roen i ørene og synet af det rige dyre- og planteliv. Det er nemt at leve et aktivt liv med friluftsaktiviteter under den åbne himmel og på fjordens blanke vand.

Havnen, fjorden, badestranden og naturen tiltrækker mange turister. Turisterne er et potentiale og gode for området. De skal have gode forhold, så de kommer igen og så de fortæller den gode historie videre. Derfor skal der også være let adgang til alle oplevelserne i området. Herunder adgang til historien, som skal ud at leve, blive formidlet og gjort synlig. “

Chris Christoffersen og Maiken Mølgaard Beermann, Morsø kommune afdeling for Trafik, GIS og anlæg deltog for at besvare trafikrelaterede spørgsmål. Der blev bl.a. stillet og besvaret spørgsmål om flextrafik, parkering, placering af busskure, tung trafik på havnevej og fartdæmpende foranstaltninger på havnevej.

Under næste punkt “Ordet er Frit” fik Kai Larsen fra Tema Film ordet: Kai præsenterede en ide, som han havde spekuleret på siden sidste workshop, Kai synes det vil være indlysende at omdanne værftet (den store hal midt på Sillerslev havn) til et borgerdrevet non-profit “event-værft”. Det vil give mulighed for at afholde større events på havnen. Kai forestiller sig en ombygning med gode genbrugsmaterialer, en fast scene til brug ved events og spontan optræden, et stort åbent areal til fleksibel benyttelse, havnemuseum med Sillerslev havn, fiskernes og bådebyggernes historie, lille turistinfo, hyldemarked med kvalitetsvarer, kunstner stande og udstillinger, f.eks. fast udstilling med Carl Bjerring der havde sin gang på Sillerslev havn, bog- musik og filmcafé, udlejning af kanoer, kajakker og grejbank, pop-up streetfood, is cafe i bagerste del af bygningen med havne is til rimelig pris, udgang til havnetorv på bagsiden af bygningen med siddepladser og udsigt til fiskerihavnen, ikke konkurrere, men skabe synergi, stedet skal ledes af en styregruppe.

Forslaget gav anledning til en god debat, hvor det bl.a. blev konstateret at bygningen er ledig og til salg, hvis ellers tilladelserne falder på plads bliver den rammen om årets havnefest.

Næste punkt på dagsordenen var at tegne de mange ønsker om stier og andet ind på nogle kort over området.

Aftenen sluttede med fællesspisning.

Næste workshop er den 5. maj kl. 16.30 hos Kulturkøbmanden i Sillerslev.

Aftenens tema bliver præsentation af nogle tanker, det er her der skal skæres ideer fra eller til, prioriteres og eventuelt nedsættes nogle arbejdsgrupper.