MS Limfjorden

11. december 2017
ms-limfjorden-foreningen-muslingeerhvervet

  M/S Limforden er specalindrettet til genudlægning og omplantning af muslinger, dagens opgave var en omplantning. De mange timers sejlads gav rigelig tid at give en grundlig forklaring på, hvorfor og hvordan man omplanter muslinger.

Continue reading